NajCitati.com | Bogata riznica najlepših citata, misli, izreka, mudrosti… | Page 2

Skoro dodati citati

Skoro čitani citati

Udariti štapom ili korbačem - znači izednačiti te sa stokom, a čemu život ako te izjednačuju sa stokom? Fazil Iskander
[Pročitaj dalje...]


Tags: , , ,

Zaspala sam i sanjala da je život lepota, probudila sam se i videla da je život dužnost. Ellen Sturgis Hooper
[Pročitaj dalje...]


Tags:

Najbolje je za čoveka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji. Demokrit
[Pročitaj dalje...]


Tags: , ,

Svet je pozornica, a život dolazak na nju: dođeš, vidiš, odeš. Demokrit
[Pročitaj dalje...]


Tags: , ,

Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sećanje na valjano upotrebljen život večno je! Ciceron
[Pročitaj dalje...]


Tags: , ,

Oprez pred svim duhovima koji leže u lancima! Na primer pred pametnim ženama koje je njihova sudbina prognala u kakvu malu, učmalu sredinu i koje su tamo ostarele. Doduše, one tamo leže na suncu prividno trome i napola slepe: ali pri svakom kora
[Pročitaj dalje...]


Tags: , , , , ,

Ljude pecaš zlatom, ženama i krunama. Friedrich von Schiller
[Pročitaj dalje...]


Tags: , , ,

Žene su ljubavnice za mlade muževe, prijateljice za zrele, a bolničarke za stare. Francis Bacon
[Pročitaj dalje...]


Tags: , , , ,

Kada se muškarac udvara ženi, onda on očekuje da će joj se dopasti. Kada se ženi dopadne muškarac, onda ona očekuje da joj se on udvara. Claudia Cardinale
[Pročitaj dalje...]


Tags: ,

Muškarci gledaju žene da bi ih videli, žene gledaju muškarce da bi bile viđene. Charles Dickens
[Pročitaj dalje...]


Tags: ,