Tag Archives: zakon


Zakoni trebaju da imaju vlast nad ljudima, a ne ljudi nad zakonima. - Pauzanije
Tags:

Samo od ljubavi uči zakone nadahnuća, jer ljubav u tvojoj duši otkriva sve kvalitete. - Muhamed Ikbal